Finančni outsourcing

Finančni outsourcing pomeni zunanje izvajanje nalog finančnika za naročnika. Pričakujete lahko stroškovno in časovno učinkovitost, neobremenjenost s predsodki zaposlenih, dostop do visoko strokovnega znanja, večjo prilagodljivost spremembam v okolju, skratka dodano vrednost. Dogovor o finančnem outsourcingu se običajno sklene za daljše časovno obdobje.

Finančni outsourcing, ki ga ponuja Smartfin ne pomeni zgolj svetovati, kaj bi bilo za vas dobro. Mi naloge potrebne za učinkovito finančno podporo izvedemo v praksi in tekom pogodbenega odnosa spremljamo zastavljene cilje. Kot vaš »vodja finančne službe« prevzamemo nadzor nad finančno funkcijo v družbi, kar pomeni, da sodelujemo v timu ljudi, ki se morda niti ne zavedajo, da sprejemajo finančne odločitve.

Finančne odločitve se sprejemajo decentralizirano,
posledice se centralizirajo na računu družbe.

Mi vstopamo v proces decentraliziranega odločanja v družbi in osredotočamo razmišljanje vseh v procesu odločanja na denarni tok, ker samo z denarjem lahko poravnavamo račune.

Zunanji izvajalci so lahko zelo koristni pri reševanju družbe v krizi, kjer je potrebna reorganizacija in postavitev učinkovitega tima z jasno finančno politiko. Izbor izvajalca storitev je zelo zahteven, saj mora biti ta predvsem neodvisen, strokoven, vreden zaupanja in osredotočen na cilje naročnika.

pdfVloga finančnika v podjetju (članek)