Financiranje poslovanja

Financiranje pomeni zagotavljanje kapitala, raznih oblik kredita in posojil, ter druge oblika zagotavljanja likvidnosti preko prodaje terjatev ali (začasne) prodaje drugih oblik sredstev.

Našim poslovnim partnerjem nudimo svetovanje pri bančnem zadolževanju, s tem da pred tem ocenimo posojilno sposobnost, oziroma zmožnost vračanja dolga. Z bankami dogovarjamo samo za stranke, ki jih poznamo in predhodno ocenimo njihovo finančno boniteto in verjetnost nedoseganja načrtovanih aktivnosti v poslu.